Peyzaj Dizayn

Peyzaj, bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür. Dilimize Fransızcadan yerleşmiş olan bu kelime Türkçede “manzara” anlamını taşımaktadır. Böyle bakılınca, içinde yaşadığımız dünya, kaldırım taşından çocuk parkına, doğa yürüyüşü yaptığımız dere kenarına, bir müzenin bahçesindeki eserlerin yerleştirilişine, çok katlı bir binanın çevre düzenlemesine, evimizin bahçesi ve rengine kadar hissettiklerimizin gördüklerimize bir yansıması anlamına geliyor.

Peyzaj mimarlığında ki kullanım karşılığı anlamında ise peyzaj; doğa ve çevrenin, insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve yönetimi konularında çalışılmasıdır.

Peyzaj mimarlığındaki amaç, insan ve çevresi arasındaki ilişkilerin dengesini koruyarak hayat kalitesine katkıda bulunmaktır. Peyzaj Mimarlığı, sanayileşme ve kentleşme sürecinde olan dünyanın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Çağdaş dünyada her geçen gün peyzaj mimarlığının önemi artmakta, doğa ile insan arasındaki kopukluk, bu disiplin sayesinde giderilmeye çalışmaktadır. Evlerin, yolların, kentlerdeki tüm yeşil alanların planlanması ve bu planlamaların uygulanması, sahil düzenlemeleri, milli parklar, doğa koruma alanları gibi insan yaşamına sağlık ve mutluluk katan tüm alanların planlaması ve düzenlenmesi peyzaj mimarlığının başlıca konularıdır.